INSPIRE

CEMB-main
INSPIRE

Inspiracja

Nie jest rzeczą łatwą zmieniać przyzwyczajenia. Również w odniesieniu do projektowania serwisu samochodowego ufamy zazwyczaj rozwiązaniom, które już znamy.
Nasz slogan „WE ACCELERATE” zobowiązuje do proponowania tego, co nowe, lepsze, wydajniejsze.
Przykładem nowatorskich rozwiązań może być geometria ARGOS czy też podnośnik KAR. A to tylko mała część proponowanych przez nas nowych rozwiązań.

ZOBACZ ROZWIĄZANIE

w akcji

CHCESZ POROZMAWIAĆ?

ADAM WIDERA
+48 601 817 201
a.widera@italcom.com